Registration

Informacja o rejestracji

Zajęcia w naszym przedszkolu odbywają się z podziałem na dwie kameralne grupy:

Grupa I: dzieci w wieku 2,5 i 3 lata

Grupa II: dzieci w wieku 4 i 5 lat


Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok. Istnieje możliwość aby dołączyć do wybranej grupy w dowolnym terminie pod warunkiem dostępności miejsc.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola zamieszczonego poniżej formularza. Na podstawie formularza przygotujemy umowę i umówimy się na jej podpisanie w dogodnym dla Państwa terminie.

Formularz rejestracyjny

                                                                  Konto

Aliorbank 

30 2490 0005 0000 4500 6358 8867 


Opłaty

Wpisowe 250 PLN - płatne przy podpisaniu umowy


Czesne 700 PLN - płatne do 10 dnia każdego miesiaca
(czesne obejmuje pobyt dziecka w placowce w godzinach 7:00 -17:00, wszelkie materiały szkolne i plastyczne oraz pomoce do nauki, ewentualne wyjścia i wycieczki)


Wyżywienie - według wybranej opcji
Do wyboru mają państwo - całodzienne wyżywienie w przedszkolu: cena 9,50 PLN/dzień lub własne wyżywienie przyniesione przez dziecko .


Możemy przyjąć dzieci na mniejszą ilość godzin. Cena za 1 godzinę to 10 PLN + ewentualne wyżywienie. Tylko pierwszy tydzień pobytu dziecka może być opłacany w systemie "na godziny".


Information on registration

In our kindergarten classes are held in two groups:

Group I: children aged 2.5 and 3 years

Group II: children aged 4 and 5 years


Recruitment is carried out throughout the year. It is possible to join a selected group at any time.

To register, please complete and submit the kindergarten form below. On the basis of the form we will prepare a contract and we will arrange for the signing at your convenience.

Registration form

Bank account


Aliorbank 

30 2490 0005 0000 4500 6358 8867 

Fees

Entry fee 250 PLN - to be paid upon signing the contract

Tuition fee PLN 700 - to be paid by the 10th day of each month
(tuition includes the child's stay in the facility between 7:00 -17: 00, any school materials and art and learning aids, and possible field trips and tours)

Meals - Optional.
Meals in our kindergarten cost 9.50 PLN / day.


We can accept children for fewer hours. Price for 1 hour is 10 PLN + meals if the parents agree. This offer is only valid for the first week upon registering the student..