Extracurricular activities

Zajęcia dodatkowe

Extracurricular activities

Poniedziałek:   -   9:00 gimnastyka korekcyjna

Wtorek             - 13:00 lekcja tańca

środa                - 12:00 lekcja śpiewu ( młodszaki 30 min i                                starszaki 1 godzina)

Czwartek          - 13:00 lekcja z logopedą 

Piątek               - 10:00 kółko teatralne z native speakerem                                (1:30 godziny)


Lekcje gimnastyki i śpiewu są płatne (tzn. na życzenie) 

1. Gimnastyka 10 PLN/ lekcje

2. Śpiew -  młodszaki 35 PLN/ miesiąc

             -  starszaki   60 PLN/ miesiąc

Monday:        - 9:00  gymnastics

Tuesday        - 13:00 dance lesson 

Wednesday   - 12:00 singing lesson (30 mins younger and                              1 hour older)   

Thursday      - 13:00 lesson with speech therapist 

Friday           - 10:00 theater with native speaker (1:30                                 hours)


Gymnastics and singing lessons are paid (ie on request). 

1. Gymnastics        10 PLN / lesson

2. Singing - youger 35 PLN / month 

               -  older   60 PLN / month